CEL KONFERENCJI: 


Tegoroczna międzynarodowa konferencja nawiązuje do cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu spotkań naukowych, które odbywały się regularnie w latach 1998 - 2008 i były organizowane przez Katedrę Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. Poświęcona jest ona głównie przedstawieniu innowacyjnych tendencji i rozwiązań w projektowaniu, eksploatacji i monitorowaniu parametrów pracy systemów oraz technik doładowania silników spalinowych, a także ich wpływu na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.


Chcielibyśmy, aby począwszy od tego roku konferencja ta stała się platformą szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń dla środowisk naukowo-badawczych z Unii Europejskiej oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wnoszących znaczący wkład w rozwój silników spalinowych, a w szczególności doskonalenia techniki doładowania. Celem konferencji jest również zainicjowanie współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz przemysłem, między innymi w ramach nowo otwartego programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020".


Doceniając wzrastające z roku na rok znaczenie tzw. decentralnych systemów zasilania energetycznego, postanowiliśmy, aby zakres tematyczny konferencji obejmował swoim zasięgiem nie tylko silniki trakcyjne, ale również stacjonarne silniki średniej i dużej mocy, będące podstawą funkcjonowania układów poligeneracji różnych form energii końcowej. Konferencja jest również otwarta na prezentację prac naukowych i wyników badań eksperymentalnych w obszarze doładowania silników okrętowych.


 


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:


- nowoczesne systemy doładowania wielostopniowego oraz różnicowego (w tym turbocompound),


- nowoczesne koncepcje doładowania w downsinzingu silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym,


- nowoczesne koncepcje głębokiego schładzania powietrza doładowanego,


- zaawansowane metody symulacyjne w projektowaniu i optymalizacji komponentów systemów doładowania,


- nowoczesne materiały konstrukcyjne i technologie wytwórcze w doładowaniu silników spalinowych,


- nowoczesne systemy pomiarowe i metody diagnostyczne w eksploatacji doładowanych silników spalinowych,


- zastosowanie wyników badań eksploatacyjnych współczesnych doładowanych silników spalinowych w ocenie ich niezawodności działania i trwałości,


- zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w ocenie interakcji silnika i zespołu doładowującego,


- efektywność energetyczna i poziom emisyjności doładowanych silników spalinowych,


- zaawansowane technologie odzysku energii spalin (np. poligeneracyjne systemy energetyczne, napędy hybrydowe).