NOWY KIERUNEK: Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych


Nowy kierunek Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych realizowany będzie po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020.
Jeśli Twoje zainteresowania obejmują szeroko pojmowane zagadnienia dotyczące pojazdów bojowych i specjalnych i dostrzegasz tu swoją przyszłość to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Więcej informacji:
Telefon: +48 91 449 45 47, 91 449 48 63, 91 449 48 74,
e-mail: wimimkep@zut.edu.pl


Jaki jest Nasz cel?
Celem kształcenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa
do podjęcia wyzwań jakie stawia eksploatacja nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna
i Policja, a także firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego sprzętu. Realizacja tak sformułowanych celów będzie prowadzona
przez doświadczoną kadrę akademicką oraz praktyków prowadzących eksploatację pojazdów bojowych i specjalnych w resortach MON i MSWiA. 


Co osiągniesz?
Biorąc pod uwagę specyfikę kierunku Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych absolwenci studiów I-go stopnia będą w szczególności przygotowani do: 
• kompleksowego wykorzystania wiedzy z zakresu inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych oraz ogólnej wiedzy i umiejętności inżynierskich,
• pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania pojazdów bojowych i specjalnych, ich systemów funkcjonalnych, problematyki eksploatacyjnej
oraz utrzymania ich gotowości,
• organizowania i nadzorowania procesów eksploatacyjnych,
• zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania eksploatacją i projektowania,
• kompetentnego kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole,
• efektywnego funkcjonowania w realiach działalności służb państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw, także z obszarów przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.


Program kształcenia
Program kształcenia na kierunku Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych pozwala wykształcić inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w jednostkach MON i MSWiA a także w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji tego rodzaju pojazdów.
Atutem absolwenta będą umiejętności praktyczne, zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych i projektowych, a także praktyk realizowanych
przy współudziale MON, MSWiA oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.
Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku, w tym student zrealizuje aż 6 tygodni praktyki w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem
i produkcją tego rodzaju pojazdów.


Twoja przyszłość
Odpowiednio ułożony program studiów, umożliwi Tobie podjęcie obowiązków zawodowych w jednostkach MON oraz MSWiA, a także u przyszłego pracodawcy. Będziesz miał także możliwość dalszego kształcenia na studiach drugiego stopni tego samego kierunku, który jest w trakcie przygotowania do uruchomienia.


Twoi przyszli pracodawcy to:
• Wojsko Polskie,
• Policja Państwowa,
• Straż Pożarna,
• Wojska Obrony Terytorialnej,
• Firmy z branży zbrojeniowej,
• Firmy z branży motoryzacyjnej,
• Podmioty realizujące produkcję i obsługę pojazdów oraz ich osprzętu.

Otrzymasz również podstawowe przygotowanie do utworzenia własnej działalności gospodarczej.