Zagadnienia na obronę


Budowa Pojazdów (BP)

- nowe materiały i technologie w budowie pojazdów samochodowych,
- rola geometrii układu kierowniczego i jezdnego w zachowaniu się pojazdu na drodze,
- nowoczesne mechanizmy kierownicze i układy wspomagania,
- tendencje w budowie układów hamulcowych i pojazdów samochodowych,
- sposoby zawieszenia kół pojazdów samochodowych,
- rola ogumionego koła w prowadzeniu samochodu,
- sposoby przekazywania momentu napędowego na koła pojazdu,
- wykorzystanie elektroniki w układach kierowniczych i hamulcowych współczesnych pojazdów samochodowych,
- podstawowe elementy składowe podwozi i nadwozi samochodowych.Eksploatacja Techniczna (ET)

- wspomaganie rozruchu tłokowch silników spalinowych,
- rola i zadania oleju silnikowego, zasady doboru,
- zasady przechowywania i użytkowania ogumienia,
- czynniki warunkujące zużycie pojazdu, rodzaje zużycia,
- pojęcie użytkowanie pojazdu, obsługianie, eksploatacja, rodzaje systemów obsługowo-naprawczych,
- rola kierującego oraz pracowników zaplecza technicznego w zachowaniu stanu zdatności użytkowej pojazdu,
- główne wskaźniki oceny jakości obsługiwania i realizacji pracy przewozowej pojazdu,
- sposoby doboru pojazdu do warunków eksploatacji,
- zasady techniki użytkowania pojazdów samochodowych.Elektrotechnika (ES)

- elektryczne metody uruchamiania silników samochodowych,
- metody uzupełniania ładunku elektrycznego w akumulatorach samochodowych,
- elektryczny osprzęt silnika i jego rola w funkcjonowaniu podstawowych zespołów samochodu,
- sposoby uzyskiwania zapłonu mieszanki paliwowo powietrznej w silnikach o zapłonie iskrowym,
- wykorzystywanie sygnałów elektrycznych w układach jezdnych, hamulcowych, paliwowych i wylotowych samochodów,
- rodzaje i rola oświetlenia zewnętrznego samochodu.Inżynieria Ruchu Drogowego (IRD)

- psychofizjologiczne cechy uczestników ruchu drogowego a bezpieczeństwo,
- sposoby poprawy płynności ruchu w obrębie skrzyżowań,
- projektowanie sygnalizacji świetlnej i oznakowania dróg,
- podstawowe manewry w ruchu drogowym,
- parkowanie i wykorzystanie parkingów,
- wpływ prędkości jazdy na wskaźniki wypadków,
- pojęcie prędkości w wartości użytkowej dróg,
- charakterystyka ruchu różnych użytkowników dróg.Technologia Napraw (TN)

- rodzaje napraw pojazdów i metody ich organizacji,
- charakterystyka naprawy na wymiar naprawczy i z wykorzystaniem elementów uzupełniających,
- wysposażenie i organizacja zakładów obsługowo-naprawczych,
- rola weryfikacji części w procesie naprawy, metody weryfikacji,
- sposoby naprawy podstawowych zespołów pojazdu,
- sposoby uzupełniania ubytków materiału części.Technologia Transportu/Środki Transportu (TT/ŚT)

- wskaźniki oceny efektywności transportu samochodowego,
- etapy procesu transportowego,
- pojęcie jednostki ładunkowej, rodzaje,
- podatność transportowa ładunków,
- technologie w transporcie samochodowym,
- parametry charakteryzujące środek transportu drogowego,
- infrastruktura transportu drogowego,
- rodzaje i charakterystyka drogowych środków transportu,
- procesy ładunkowe w transporcie drogowym.Teria Ruchu Samochodu (TR)

- współczynnik przyczepności i jego rola w ruchu ogumionego koła,
- budowa mechanizmu zwrotniczego - zasada Akermana,
- proces hamowania pojazdu,
- rola i znaczenie charakterystyki tradycyjnej,
- pole zapasu mocy na kołach,
- Ppjęcie nadsterowności i podsterownośći,
- trakcyjne właściwości pojazdu,
- wpływ elastyczności ogumienia na ruch koła,
- rodzaje oporów ruchu pojazdów.Teoria Silników (TS)

- podstawowe pojęcia z budowy i eksploatacji silników spalinowych,
- obiegi porównawcze silników samochodowych,
- zasilanie silników o zapłonie iskrowym i zapłonie samoczynnym,-
- siły występujące w silnikach spalinowych,
- związki toksyczne powstałe w wyniku spalania w silnikach o zapłonie iskrowym i silnikach o zapłonie samoczynnym,
- rodzaje charakterystyk silników samochodowych,
- podstawowe parametry pracy silnika spalinowego,
- wskaźniki wysilenia silnika samochodowego,
- rodzaje paliw stosowane w silnikach samochodowych,
- wpływ rodzaju paliwa na parametry robocze silnika,
- warunki rozruchu silników spalinowych,
- urządzenia ułatwiające rozruch,
- sposoby doładowania silnika i różnice między nimi,
- przyczyny doładowania silników trakcyjnych,
- rozwój układów smarowania i rozrządu silników samochodowych,
- wpływ temperatury ładunku na pracę silnika samochodowego,
- omówienie konstrukcji turbosprężarek,
- elastyczność silników o zapłoenie iskrowym i zapłonie samoczynnym.