Studenckie Koło Naukowe Transportu            Koło Naukowe Transportu działające przy Katedrze Eksploatacji Pojazdów zostało założone w czerwcu 2008 r. przez studentów trzeciego roku kierunku Transport. Roli opiekuna koła podjął się dr inż. Konrad Prajwowski, a w skład zarządu wówczas weszli: Jarosław Dzień – prezes, Tomasz Mencel – zastępca prezesa i Kominowski Julian – skarbnik. W tak krótkim okresie działalności nie przeszkodziło nam w realizacji wcześniej postawionych ambitnych zadań jak budowa stanowisk na hamowni silnikowej.
Członkami koła są głównie studenci różnych roczników kierunku Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. W czasie wieloletniej działalności studenci pomogli przy budowie nowej hamowni silników spalinowych przy Katedrze Eksploatacji Pojazdów. Nasza praca polegała na ustawieniu dwóch silników z zapłonem samoczynnym na stanowiskach do badań, podłączenie ich do systemów wentylacji oraz chłodzenia. Studenci z zainteresowaniem oraz zaangażowaniem podłączyli silnik Andoria  do stanowiska sterującego pracą tego silnika.
W następnym etapie pomogli dokończyć pracę przy montażu silnika spalinowego Fiat 1.3 JTD, głównie podłączenie do jednostki sterującej. Po zakończeniu montażu silników rozpoczęli badania nad wymienionymi silnikami, co skutkowało artykułem wygłoszonym na konferencji w Białymstoku. Prace przy budowie hamowni nie służyły tylko dla członków koła, ale również studentom kierunków i specjalności związanych z eksploatacją silników spalinowych. W działalności koła były również liczne wyjazdy do fabryki Volkswagena oraz Solaris, w których zapoznali się z systemami produkcji i zarządzania w dużych firmach motoryzacyjnych, a także na targi motoryzacyjne. Kolejnym punktem naszej działalności jest chęć rozszerzenia wiedzy na tematy związane z motoryzacją jak np. z diagnozowania pojazdów samochodowych, budowa oraz działanie pojazdów hybrydowych, itp. Od 2018 roku studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu Chip Tuningu oraz Eco Tuningu wykorzystując hamownię podwoziową 4x4 firmy V-tech. Dzięki temu studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, mogą praktykować swoją zdobytą wiedzę teoretyczną oraz łatwiej odnaleźć się w pracy zawodowej.