Terminy konsultacji

1dr hab. inż. Karol F. ABRAMEK prof. ZUTKierownik Katedry/
Profesor ZUT
2prof. dr hab. inż. Alexander BALITSKIIProfesor nazdzwyczajny
3dr hab. inż. Krzysztof DANILECKI prof. ZUT

Adiunkt/

Prodziekan ds. Nauki

4dr hab. inż. Maciej LISOWSKI prof. ZUT

Adiunkt

 

5

 dr hab. inż. Małgorzata MROZIK prof. ZUT

Adiunkt


6dr inż. Tomasz OSIPOWICZAdiunkt
7dr inż. Konrad PRAJWOWSKIStarszy wykładowca
8dr inż. Tomasz STOECKAdiunkt
9dr inż. Wawrzyniec GOŁĘBIEWSKIStarszy wykładowca
10mgr inż. Dominik GAŁDYŃSKIDoktorant

 

11mgr inż. Łukasz MOZGADoktorant