INŻYNIERIA TRANSPORTUINŻYNIERIA TRANSPORTU


Kierunek Inżynieria transportu powstał z dawnego kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Jeśli Twoją pasją jest motoryzacja i chciałbyś związać z nią swoją karierę zawodową to ten kierunek jest dla Ciebie.
Więcej informacji:
Telefon: +48 91 449 45 47, 91 449 48 63, 91 449 48 74,
e-mail: wimimkep@zut.edu.pl


Dwa kierunki dyplomowania (specjalności):
• Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
• Organizacja transportu


Sylwetka absolwenta dla specjalności: Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Zakres kształcenia na tej specjalności pozwoli na opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki urządzeń mechatronicznych pojazdu z uwzględnieniem sieci transmisji danych, procedur diagnostyki pojazdów i wykorzystaniem specjalistycznej aparatury diagnostycznej

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie:
• planowania i zarządzania procesem eksploatacji pojazdów,
• zastosowania nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych w technice pojazdów,
• podstaw współczesnych metod i narzędzi w obszarze projektowania samochodów osobowych i ciężarowych,
• nowoczesnych metod diagnostycznych,
• zaawansowanych metod sterowania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.Sylwetka absolwenta dla specjalności: Organizacja transportu
Zakres kształcenia na tej specjalności pozwoli na opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu technologii transportowych, obsługi centrów logistycznych, prawa transportowego oraz zaznajomieniem się z zadaniami i rolą spedytora w łańcuchu transportowym.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie:
• planowania, realizacji i nadzorowania procesów transportowych,
• nadzorowania ruchu samochodowego,
• zarządzania i zabezpieczenia ruchu drogowego,
• projektowania i prowadzenia procesów przewozowych,
• projektowania i prowadzenia procesów technologicznych obsług i napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
• podstaw współczesnych metod i narzędzi w obszarze organizacji zaplecza technicznego samochodów osobowych i ciężarowych,
• nowoczesnych metod diagnostycznych oraz
• zaawansowanych metod sterowania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.Argumenty i atuty za podjęciem studiów:
Posiadamy:
• nowoczesne laboratoria,
• stanowiska do badań silników spalinowych,
• nowoczesną hamownię podwoziową,
• testery diagnostyczne,
• stoły probiercze do badania współczesnych układów wtryskowych,
• możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus,
• prężnie działające Studenckie Koło Naukowe TRANSPORTU,
• system stypendialny,
• zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach zajęć laboratoryjnych, pokazów szkoleniowych i praktyk, z których część odbywa się
w przedsiębiorstwach i służbach związanych z transportem samochodowym (firmy motoryzacyjne, serwisy samochodowe, firmy spedycyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego itp.).


Na zajęciach:
• poznasz budowę pojazdów samochodowych,
• nauczysz się współczesnych metod diagnostycznych i naprawczych.


Posiadamy wykwalifikowanych wykładowców, którzy współpracują z przemysłem motoryzacyjnym i przekazują wiedzę praktyczną.
Wychodzimy naprzeciw branży automotive i szkolimy studentów z podstaw programowania w pojazdach.


Możliwości pracy czekają na Ciebie:
• firmy motoryzacyjne,
• autoryzowani dealerzy oraz autoryzowane serwisy samochodów,
• zarządy przedsiębiorstw reprezentujących transport samochodowy,
• wydziały komunikacji urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
• funkcje kierownicze jednostek organizacyjnych związanych z eksploatacją środków transportu i infrastruktury transportu oraz służb inżynierii ruchu,
• zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu,
• firmy zajmujące się obsługiwaniem, planowaniem i zarządzaniem procesami eksploatacji pojazdów.