W wydaniu październikowym 2013 r. opisano wydarzenia związane z Festiwalem Nauki organizowanym rokrocznie w naszej Uczelni. Między innymi Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki był reprezentowany przez Katedrę Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.

obrazek
obrazek
obrazek