W pierwszym numerze 2014 r. w uczelnianym periodyku zaprezentowano artykuł dotyczący habilitacji dr inż. Krzysztofa Danileckiego.

obrazek