W kwietniowym wydaniu 2013 r. Forum Uczelnianego ZUT ukazał się artykuł dotyczący habilitacji dr inż. Macieja Lisowskiego.

obrazek