Współpraca z zagranicąWspółpraca z firmami i uczelniami zagranicznymi ma przede wszystkim na celu realizację wspólnych zadań badawczych i wymianę studentów.
W  tym aspekcie podjęto rozmowy z uczelniami zagranicznymi, z którymi jednostka prowadzi od lat współpracę naukowo-badawczą, tj.:

- Technische Universitat Berlin (Niemcy),
- Technische Universitat Dresden (Niemcy),
- Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden (Niemcy),
- Hochschule Zittau-Gorlitz (Niemcy),
- Fachhochshule Stralsund (Niemcy),
- Politechnika Lwowska (Ukraina),
- Politechnika Charkowska (Ukraina),
- MADI Moskwa (Rosja).

Planowane jest również nawiązanie kontaktu z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) dotyczącego możliwości wymiany praktykantów, dyplomantów i doktorantów w ramach programu "DAAD RISE - Praktykanci z Niemiec".
Rozszerzona zostanie oferta przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry w językach obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński)
w ramach programu ERASMUS.