Infrastruktura badawczaKatedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną. Służy ona potrzebom prowadzonych zajęć dydaktycznych
i badań naukowych. Sprzęt naukowo-badawczy skupiony jest od 2015 roku w ramach Laboratorium Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych kierowanym przez dr hab. inż. Macieja Lisowskiego. W skład sprzętu laboratoryjnego wchodzą między innymi:

Hamownia silnikowa:
Stanowiska do kompleksowych badań silników spalinowych umożliwiające pomiar i wyznaczenie parametrów pracy silnika, dokonanie niezbędnych regulacji itp.
Wyposażone m. in. w hamulce elektrowirowe firm AVL i AUTOMEX o mocy pochłanianej do 200 kW.

Mega Macs 66:
Zaawansowane urządzenia diagnostyczne między innymi MEGA MACS 66 firmy GUTMANN – umożliwiające kompleksową diagnostykę większości układów i elementów samochodu.

Specjalistyczna aparatura pomiarowa:
 - do pomiaru parametrów spalin, w tym dymomierz działający w oparciu o pomiar ilości promieniowania pochłanianego przez cząstki sadzy zawarte w spalinach,
- do pomiarów i regulacji układów kierowniczych i zawieszenia,
- do oceny i regulacji wszystkich rodzajów układów zasilania w paliwo silników o zapłonie samoczynnym, w tym także Common Rail.


Katedra dysponuje duża liczbą stanowisk komputerowych wyposażonych w oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zajęć laboratoryjnych
i projektowych. Podejmowane są działania zmierzające do utworzenia, wspólnie z Instytutem Technologii Mechanicznej, Laboratorium Mechatroniki.