Działalność naukowo-badawcza


Główna tematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze obejmuje następujące zagadnienia: 

- badania rozruchu silników o zapłonie samoczynnym w niskich temperaturach otoczenia, 
- badania nad poprawą wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych silników o zapłonie samoczynnym, 
- badania wpływu paliw pochodzenia rzepakowego na stan techniczny skojarzenia gładź cylindrowa-tłok-pierścienie, 
- badania nad doładowaniem sekwencyjnym silników o zapłonie samoczynnym, 
- badania nad poprawą elastyczności silników trakcyjnych, 
- badania współpracy elementów tłok-pierścienie-cylinder, 
- analiza cyklu życia pojazdów samochodowych, 
- ekologiczne aspekty transportu samochodowego. 

Wymiernym efektem działalności naukowej w ostatnim dziesięcioleciu jest:
- 367 publikacji krajowych i zagranicznych, książek naukowych, monografii i skryptów,
- 7 patentów,
- 4 habilitacje,
- 5 doktoratów.