Władza KatedryKIEROWNIK KATEDRY
dr hab. inż. Karol F. ABRAMEK, prof. ZUT
e-mail: Karol.Abramek@zut.edu.pl
tel. 91 449 45 47
pok. 314