Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 31 lipca 2014 r.na adres e-mail: krzysztof.danilecki@zut.edu.pl 


Formularz zgłoszeniowy (kliknij poniżej w FORMULARZ)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA "TURBO 2014"


Tekst artykułu, zawierający od 8 do 12 stron formatu A4, w tym tytuł, streszczenie, tabele, rysunki i spis literatury, musi być przygotowany zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi zawartymi na stronie internetowej (zakładka: do pobrania).

Artykuły, napisane wyłącznie w języku angielskim wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich, należy przesłać na adres e-mail: krzysztof.danilecki@zut.edu.pl do dnia 15 września 2014 roku. Wszystkie przyjęte artykuły zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w formie elektronicznej na płycie CD.

Artykuły o wysokiej jakości merytorycznej, będą opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym "International Journal of Supercharging Systems and Turbocharging Technology". Wszystkie artykuły będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.