TRANSPORT I, II stopień
W Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych realizowany jest kierunek TRANSPORT:

Studia I-go stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne:
- organizacja transportu,
- inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- inżynieria środowiska w transporcie,
- diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych.

Studia II-go stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne:
- organizacja i bezpieczeństwo w transporcie drogowym,
- urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym,
- technologia i logistyka transportu.


Zajęcia audytoryjne realizowane są z wykorzystaniem technik multimedialnych, natomiast ćwiczenia o charakterze praktycznym w laboratoriach dydaktyczno-badawczych wyposażonych w nowoczesne obiekty badań i urządzenia badawcze. Wszystkie formy zajęć prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową.
Zajęcia prowadzone są również przy współudziale przedsiębiorstw i służb związanych z transportem i motoryzacją.


Absolwent kierunku TRANSPORT jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych m.in. w zakresie:
- planowania, realizacji i nadzorowania procesów transportowych,
- planowania i zarządzania  procesem eksploatacji pojazdów,
- nadzorowania ruchu samochodowego,
- zarządzania i zabezpieczenia ruchu drogowego,
- projektowania i prowadzenia procesów przewozowych,
- projektowania i prowadzenia procesów technologicznych obsługi i napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- zastosowania nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych w technice pojazdów,
- podstaw współczesnych metod i narzędzi w obszarze projektowania samochodów osobowych i ciężarowych,
- nowoczesnych metod diagnostycznych,
- zaawansowanych metod sterowania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Absolwent zdobywa również wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach zajęć (laboratoria, pokazy, szkolenia i praktyki) z któych część odbywa się w przedsiębiorstwach i służbach związanych z transportem samochodowym - serwisy samochodowe, firmy spedycyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, itp.Ukończenie studiów II-go stopnia na kierunku TRANSPORT daje możliwość zatrudnienia m.in. w:
- biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem motoryzacyjnym,
- laboratoriach i centrach badawczych branży samochodowej,
- pracowniach pomiarowych i kontroli jakości, ośrodkach rzeczoznawczych i nadzoru technicznego środków transportu,
- w transportowych firmach usługowych i produkcyjnych oraz przedstawicielstwach handlowych,
- towarzystwach ubezpieczeniowych,
- jednostkach oświatowych i szkoleniowych,
- administracji samorządowej i państwowej w działach zarządzających wykorzystaniem energii, kształtowaniem środowiska naturalnego i organizacją ruchu, w tym Policji i Inspekcji Transportu Drogowego.