Terminy konsultacji

L.p.

 

Tytuł/stopień naukowy, Imię i nazwisko

Funkcja/StanowiskoKonsultacje
1prof. dr hab. inż. Jacek ELIASZKierownik Katedry/
Profesor

Wtorek

8.00-10.00

2prof. dr hab. inż. Alexander BALITSKIIProfesor nazdzwyczajny

Środa

16.00-18.00

3prof. dr hab. inż. dr h.c. Oleg KLYUSProfesor nazdwyczajny

Wtorek

12.00-14.00

4dr hab. inż. Karol ABRAMEKAdiunkt

Środa

10.00-12.00

5dr hab. inż. Krzysztof DANILECKIAdiunkt

Poniedziałek

10.00-12.00

6dr hab. inż. Maciej LISOWSKI

Adiunkt/

Kierownik Laboratorium

Poniedziałek

8.00-10.00

7

 dr hab. inż. Małgorzata MROZIK

Adiunkt/
Pełnomocnik Dziekana
ds. praktyk zawodowych studentów

Środa
8.00-10.00

Praktyki Czwartek

9.00-12.00

8dr hab. inż. Jaromir MYSŁOWSKIAdiunkt

Środa

10.00-12.00

9dr inż. Tomasz OSIPOWICZAdiunkt

Poniedziałek

9.00-11.00

10dr inż. Konrad PRAJWOWSKIAdiunkt

Piątek

12.00-14.00

11dr inż. Tomasz STOECKAdiunkt

Czwartek

12.00-14.00

12dr inż. Wawrzyniec GOŁĘBIEWSKIAsystent

Poniedziałek

10.00-12.00

13mgr inż. Dominik GAŁDYŃSKIDoktorant

Środa

12.00-14.00

14mgr inż. Piotr BURAKDoktorant

Piątek

14.00-16.00

15mgr inż. Paulina DZIEDZIKDoktorantka