Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Forum Uczelniane ZUTW kwietniowym wydaniu 2013 r. Forum Uczelnianego ZUT ukazał się artykuł dotyczący habilitacji dr inż. Macieja Lisowskiego.


 


obrazek


W powyższym wydaniu ukazał się również artykuł dotyczący zajęć prowadzonych przez dr inż. Jaromira Mysłowskiego w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.obrazek


W wydaniu październikowym 2013 r. opisano wydarzenia związane z Festiwalem Nauki organizowanym rokrocznie w naszej Uczelni. Między innymi Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki był reprezentowany przez Katedrę Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.obrazekobrazekobrazekW pierwszym numerze 2014 r. w uczelnianym periodyku zaprezentowano artykuł dotyczący habilitacji dr inż. Krzysztofa Danileckiego.obrazek