Kadra KEPS


obrazek

Profesorowie:

Imię i Nazwisko

 Pokój

Telefon, e-mail

prof. dr hab. inż. Alexander Balitskiiobrazek

210

+48 91 449 49 47

abalicki@zut.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz

KIEROWNIK KATEDRY

obrazek

308 A

+48 91 449 48 11

Jacek.Eliasz@zut.edu.pl

prof. dr hab. inż. dr h.c. Oleh Klyusobrazek

307 A

+48 91 449 48 15

olegklus@o2.pl


Adiunkci:

Imię i Nazwisko

Pokój

Telefon, e-mail

dr hab. inż. Karol Abramek                                        obrazek

313            

+48 91 449 48 63

Karol.Abramek@zut.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Danilecki

Prodziekan ds. Nauki

obrazek

314 A

+48 91 449 40 77

Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl

dr inż. Tomasz Osipowicz 

obrazek

 211

+48 91 449 49 47

Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Lisowski

Kierownik Laboratorium Budowy
i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych

obrazek

310

+48 91 449 48 74

Maciej.Lisowski@zut.edu.pl

dr hab. inż. Małgorzata Mrozik

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów

obrazek

308 B

+48 91 449 48 15

Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl

dr hab. inż. Jaromir Mysłowskiobrazek

314

+48 91 449 49 47

Jaromir.Myslowski@zut.edu.pl

dr inż. Konrad Prajwowskiobrazek

307A

+48 91 449 48 15

Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl

dr inż. Tomasz Stoeckobrazek

312

+48 91 449 48 13

Tomasz.Stoeck@zut.edu.pl

dr inż. Wawrzyniec GołębiewskiobrazekW-6

+48 91 449 40 45

Wawrzyniec.Golebiewski@zut.edu.pl


Pracownicy naukowo-techniczni:
Imię i NazwiskoPokójTelefon, e-mail
mgr Katarzyna Sokolik                                                         obrazek313               

+48 91 449 48 63

Katarzyna.Sokolik@zut.edu.pl 


Doktoranci:

Imię i Nazwisko                                                   

Pokój    

 Telefon, e-mail

mgr inż. Dominik Gałdyński

 

obrazek

211

+48 91 449 49 47

Dominik.Galdynski@zut.edu.pl

 

mgr inż. Piotr Burak312

+48 91 449 48 13

Piotr.Burak@zut.edu.pl 

mgr inż. Paulina Dziedzik211+ 48 91 449 49 47

Pracownicy administracyjni:

Imię i Nazwisko

Pokój

Telefon, e-mail

mgr inż. Emilia Kozińśka                                           obrazek

308 A

+48 91 449 48 11

Emilia.Kozinska@zut.edu.pl